Informacje prasowe

Wybierz rok:
07.02.2018

Pierwszy raport wpływu społeczno-gospodarczego Grupy Magellan

Grupa Magellan jako pierwsza firma z sektora finansowania ochrony zdrowia  w Polsce zbadała ekonomiczny i społeczny wpływ swojej działalności. Opublikowany Raport wpływu pokazuje aktywność Grupy oraz jej oddziaływanie na rozwój publicznych szpitali, gospodarki Polski, a także regionu, z którego się wywodzi – województwa łódzkiego. ...
30.11.2017

Wyniki raportu „Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce. Edycja 2017”

Polska służba zdrowia jest jedną z najbardziej niedofinansowanych w Europie – w rankingu OECD znajdujemy się na 31 z 35 miejsc. Z raportu spółki Magellan wynika, że sytuacja finansowa placówek publicznych minimalnie się pogorszyła. ...
25.10.2017

Skuteczne zarządzanie zadłużoną jednostką w „Sieci szpitali” i poza nią – wsparcie zewnętrzne nieodzownym elementem działań

Zadłużenie szpitali publicznych jest od lat jednym z istotniejszych problemów polskiej służby zdrowia. Dług mimo wielu reform i zmian systemowych pozostaje na podobnym poziomie, choć obserwujemy lekkie trendy wzrostowe w ostatnim czasie.
29.06.2017

Synergia i ekspansja. Mija rok od połączenia łódzkiego Magellana z międzynarodową grupą bankową BFF

Pierwszy rok wspólnej działalności Magellana i BFF upłynął pod znakiem intensywnej synergii działań. Suma wspólnych doświadczeń zaprocentowała w postaci udoskonalonej oferty produktów finansowych. Kolejne wyzwania to utrzymanie pozycji lidera na rynku finansowania służby zdrowia, dalszy rozwój usług faktoringowych, produktów finansowych dla samorządów, a także ekspansja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
30.05.2017

Nie tylko banki. Faktoring dla małych i średnich przedsiębiorców

Do niedawna mali i średni przedsiębiorcy mieli utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego, a start-upy mogły liczyć jedynie na pożyczki od osób prywatnych. Pieniądze na rozwój firmy pochodziły tylko z małego kredytu obrotowego lub leasingu.
16.05.2017

Restrukturyzacja kluczem do sukcesu. Najlepsze szpitale średniej wielkości w Polsce

Zmiany przynoszące największe korzyści zaczynają się zwykle tam, gdzie szpital nie wykorzystuje swojego potencjału. ZOZ w Łęczycy, szpital MSW w Bydgoszczy oraz SPZOZ w Kraśniku najlepiej w Polsce wykorzystały potencjał szpitala średniej wielkości. ...

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-DobrzyńskaDyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2012 Copyrights by Grupa Magellan