Informacje prasowe

16.05.2017

Restrukturyzacja kluczem do sukcesu. Najlepsze szpitale średniej wielkości w Polsce

Zmiany przynoszące największe korzyści zaczynają się zwykle tam, gdzie szpital nie wykorzystuje swojego potencjału. ZOZ w Łęczycy, szpital MSW w Bydgoszczy oraz SPZOZ w Kraśniku najlepiej w Polsce wykorzystały potencjał szpitala średniej wielkości. Dzięki reorganizacji udało im się zredukować zadłużenie, a nowe inwestycje zwiększyły poziom świadczeń medycznych i przyniosły zyski.

Szpitale z Łęczycy, Bydgoszczy i Kraśnika triumfowały w Rankingu Szpitali Publicznych 2017 w kategorii jednostek z kontraktem z NFZ pomiędzy 30 a 69 milionów złotych. Ta kwota pozwala dyrektorom na pewną elastyczność w planowaniu inwestycji i restrukturyzacji. A to z kolei jest kluczem do sukcesu organizacyjno-finansowego. Według Urbana Kielichowskiego, członka zarządu Magellan SA: „Szpitale, które wygrały w swoich kategoriach, to jednostki dobrze prowadzone zarówno w obszarze budowania przychodów, kontroli kosztów, jak i działalności inwestycyjnej.”

Doświadczenia dyrektorów wyróżnionych szpitali - Andrzeja Pietruszki, Marka Lewandowskiego i Marka Kosa – pokazują, że pierwszym krokiem na drodze do płynności finansowej zadłużonego szpitala, a takie były ich jednostki, jest reorganizacja placówki. Warto dogłębnie przeanalizować zasoby szpitala i skutecznie wykorzystać jego pełny potencjał. Może to dotyczyć wolnych powierzchni, które można wynająć pod działalność komercyjną lub też wewnętrznych transferów pomiędzy oddziałami w celu zwiększenia ich efektywności (np. jeśli chodzi o wykorzystanie łóżek). Podstawowym zadaniem dyrektora jest zidentyfikowanie, a następnie zlikwidowanie tych słabych punktów. Dlatego zarządzający szpitalem często decydują się na inwestycję w kompleksowy system informatyczny. Dzięki niemu mogą na bieżąco kontrolować wydatki poszczególnych oddziałów oraz przepływy pacjentów. Unikają w ten sposób chociażby dublowania procedur medycznych, które generują niepotrzebne koszty.

Zmiany w organizacji szpitala obejmują też trudne decyzje dotyczące zatrudnienia. Koszty z tytułu wynagrodzeń zajmują jedną z pierwszych pozycji na liście wydatków szpitala. Redukcja zatrudnienia często okazuje się koniecznym warunkiem odzyskania przez jednostkę płynności finansowej. Gdy ten cel zostaje osiągnięty, szpital rozpoczyna zwykle inwestycje w nowe oddziały, co pociąga za sobą potrzebę zatrudnienia nowych specjalistów. Restrukturyzacja nie odbywa się jednak kosztem bezpieczeństwa pacjentów. Dyrektorzy szpitali z czołówki Rankingu podkreślają zasadniczą prawidłowość: sukces finansowo-organizacyjny nie jest możliwy bez zabezpieczenia najwyższego poziomu opieki nad chorymi. Wszelkie działania polegające na zmianach w organizacji szpitala w istocie wynikają z konieczności zapewnienia jak najwyższego poziomu świadczeń medycznych i komfortu hospitalizacji.

Możliwości restrukturyzacji w pewnym momencie zostaną jednak wyczerpane. Dlatego równie ważne są inwestycje prowadzone przez jednostkę. Ich zakres pozostaje jednak bezpośrednio związany z powodzeniem zmian wprowadzonych w organizacji szpitala. Otwarcie nowego oddziału, poszerzenie zakresu działania laboratorium lub remont przychodni często dochodzą do skutku dzięki zwiększeniu efektywności innego oddziału lub przeniesienia części jego sprzętu czy personelu. Koszty inwestycji do pewnego stopnia ponosi oczywiście sam szpital, ale sprawny menedżer z powodzeniem ubiega się także o zewnętrzne finansowanie inwestycji, zwłaszcza z funduszy Unii Europejskiej.

O Rankingu Szpitali Publicznych 2017

Ranking Szpitali Publicznych 2017 już po raz trzeci przygotowała Spółka Magellan, należąca do międzynarodowej grupy bankowej BFF. Publiczne szpitale zostały podzielone na trzy grupy ze względu na wartość kontraktu zawartego z NFZ: do 29 mln PLN, pomiędzy 30 a 69 mln PLN, powyżej 70 mln PLN. Ocenie zostały poddane następujące wskaźniki: efektywność aktywów, rentowność sprzedaży oraz dynamika kontraktu z NFZ 2015/2014.

Placówkom przydzielono punkty w zależności od osiągniętych wskaźników, suma punktów zdecydowała o pozycji w zestawieniu. W przypadku jednakowej sumy punktów o miejscu w rankingu decydowały punkty uzyskane w pierwszej kolejności za efektywność aktywów na 31/12/2015, w drugiej – rentowność sprzedaży na 31/12/2015, a jako ostatni czynnik – dynamika kontraktu NFZ 2015/2014.

Autorem metodologii rankingu i obliczeń jest spółka Magellan. Weryfikacji danych finansowych zawartych w Rankingu Szpitali Publicznych 2017 dokonała firma doradcza Deloitte.

Magellan już od 2008 roku analizuje informacje o sytuacji szpitali w Polsce oraz przygotowuje corocznie raporty o kondycji finansowej sektora ochrony zdrowia. Stanowią one cenne źródło wiedzy na temat zmian na rynku medycznym i kierunków jego rozwoju.

Pełny ranking dostępny jest na www.magellansa.pl

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-DobrzyńskaDyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2012 Copyrights by Grupa Magellan