Informacje prasowe

30.05.2017

Nie tylko banki. Faktoring dla małych i średnich przedsiębiorców

Do niedawna mali i średni przedsiębiorcy mieli utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego, a start-upy mogły liczyć jedynie na pożyczki od osób prywatnych. Pieniądze na rozwój firmy pochodziły tylko z małego kredytu obrotowego lub leasingu. Eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Magellana przekonują, że oferta faktoringowa świetnie odpowiada na potrzeby MŚP.

MŚP to dla mnie trzy razy siedemdziesiąt: firmy z tego sektora dostarczają prawie 70% PKB, zatrudniają ponad 70% legalnie pracujących Polaków, 70% z nich nie ma żadnej ekspozycji kredytowej, cały rozwój finansują ze środków własnych (…) Gdyby choć połowa z nich miała dostęp do finansowania, jaki procent PKB by dostarczały? - Prof. Robert Gwiazdowski, Ekspert ZPP.

Aż 96% wszystkich polskich firm stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Tym bardziej dziwią ograniczenia, którym podlegają one jeśli chodzi o dostęp do tradycyjnych form finansowania zewnętrznego. Banki uprzywilejowują pod tym względem dużych graczy. Zabezpieczenie kredytu czy stabilne i przewidywalne zyski to wymagania, które może spełnić firma o ugruntowanej pozycji na rynku, a nie początkujący przedsiębiorca. Firmy faktoringowe stworzyły więc model wsparcia finansowego, które uwzględnia specyfikę początkującego biznesu.

To, co wyróżnia firmy faktoringowe, porównując je z bankami, to sposób podejmowania decyzji o współpracy z małymi przedsiębiorstwami. Zapada ona przede wszystkim na podstawie analizy potencjału danego biznesu. Poza tym w tworzeniu zindywidualizowanej oferty dla firmy brana jest pod uwagę istniejąca sieć kontrahentów oraz obroty, a nie wypracowane już zyski. Poza tym firma faktoringowa oferuje cały szereg produktów dodatkowych, na przykład specjalistyczne analizy rynku pod kątem zdarzeń, które mogą rzutować na terminowość wywiązywania się z umów przez odbiorców. - Marcin Lis, dyrektor pionu faktoringu w Magellan S.A.

Dla małych i średnich przedsiębiorców korzyści wynikające z faktoringu nie ograniczają się jedynie do zyskania nowego źródła finansowania zewnętrznego. W porównaniu z tradycyjną ofertą bankową, faktoring oferuje szereg dodatkowych korzyści. Przede wszystkim ciężary tego rodzaju finansowania nie spadają wyłącznie na przedsiębiorcę, jak ma to miejsce w przypadku kredytu bankowego. - Marcin Nowacki, Wiceprezes ZPP.

Faktor ściąga należności za wystawione faktury prosto od kontrahentów. Korzystają na tym obie strony, zarówno instytucja udzielająca finansowania, jak i firma, która z niego korzysta. Kiedy na koncie przedsiębiorcy pieniądze znajdą się zaraz po wystawieniu faktury, a nie po kilku tygodniach czy nawet miesiącach, może je przeznaczyć na inwestycje lub obsługę nowych zleceń, których inaczej nie mógłby zrealizować.

Gdy korzystamy z faktoringu od razu wiemy, ile zapłacimy. W przypadku kredytu tego nie wiemy, z uwagi na zmienność stóp procentowych, która od nas nie zależy, a zależy od państwa i od dużych graczy. - Prof. Robert Gwiazdowski, Ekspert ZPP.

Dla przedsiębiorcy równie istotną zaletą faktoringu jest to, że nie obniża on jego zdolności kredytowej. Ten rodzaj finansowania może więc być z powodzeniem wykorzystywany równolegle do kredytu obrotowego czy leasingu. – dodaje Marcin Lis.

Oferta faktoringowa została stworzona przede wszystkim dla tych gałęzi gospodarki, gdzie opóźnienia w płatnościach za faktury stanowią integralną część biznesu. W ten sposób funkcjonuje między innymi branża meblarska, transportowa, a także dostawcy szpitali, którzy czekają na zapłatę ze strony szpitali nawet 230 dni. Wśród klientów polskich firm faktoringowych licznie reprezentowani są przedsiębiorcy z branży spożywczej (12%), chemicznej (10%) i metalowej (8%). O rosnącej popularności usług faktoringowych świadczy statystyka. Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów w ciągu ostatnich 5 lat odnotowują rok rocznie wzrost obrotów o ok. 17-18%. Z kolei faktoring odwrócony osiągnął w roku 2016 wzrost rzędu 40%.

W ofercie faktoringowej Magellana znajdują się również instrumenty służące monitorowaniu rynku i przewidywaniu zmian, mogących niekorzystnie wpłynąć na sytuację przedsiębiorcy. Klienci, którzy zdecydowali się przystąpić do współpracy faktoringowej otrzymują nie tylko bieżące wsparcie finansowe. Firma przygotowała dla nich pakiet usług, gwarantujący profesjonalne zarządzanie należnościami. Chodzi przede wszystkim o monitorowanie zarówno bieżących transakcji, jak i zawartych umów z danym odbiorcą. W zakres świadczonych usług wchodzą również analizy rynku pod kątem zdarzeń, które mogą rzutować na terminowość wywiązywania się z umów przez odbiorców. Poza tym eksperci Magellana na życzenie klienta przygotowują analizę wiarygodności biznesowej potencjalnych kontrahentów, tych krajowych oraz zagranicznych. - Marcin Lis, dyrektor pionu faktoringu Magellana.

O spotkaniu:

26 maja b.r. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz spółka Magellan zorganizowali śniadanie prasowe „Faktoring odpowiedzią na bariery w dostępie do finansowania dla MŚP”. Podczas śniadania eksperci dyskutowali na temat wyzwań związanych z tego typu finansowaniem. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prof. Robert Gwiazdowski; Marcin Nowacki, prezes ZPP; Marcin Lis, dyrektor pionu faktoringu Magellan S.A. oraz Bogusław Stępnik, właściciel firmy ROZMARYN – TEX.

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-DobrzyńskaDyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2012 Copyrights by Grupa Magellan