Informacje prasowe

29.06.2017

Synergia i ekspansja. Mija rok od połączenia łódzkiego Magellana z międzynarodową grupą bankową BFF

Pierwszy rok wspólnej działalności Magellana i BFF upłynął pod znakiem intensywnej synergii działań. Suma wspólnych doświadczeń zaprocentowała w postaci udoskonalonej oferty produktów finansowych. Kolejne wyzwania to utrzymanie pozycji lidera na rynku finansowania służby zdrowia, dalszy rozwój usług faktoringowych, produktów finansowych dla samorządów, a także ekspansja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Od roku Magellan należy do grupy bankowej BFF - jednej z najszybciej rozwijających się instytucji, dostarczających rozwiązania finansowe dla sektora publicznego i opieki zdrowotnej w Europie oraz faktoring dla biznesu. Połączenie miało dla łódzkiej spółki strategiczne znaczenie. Przynależność do międzynarodowej grupy bankowej zapewnia Magellanowi łatwiejszy dostęp do kapitału i tańszego finansowania usług. Co najistotniejsze, Spółka zdobyła także know-how w zakresie bankowości. Implementuje również model zarządzania, przynoszący wymierne korzyści partnerom z BFF. Z kolei włoski bank włącza do swojej oferty najbardziej innowacyjne produkty finansowe, opracowane i z powodzeniem oferowane przez Magellana.

Połączenie Magellana oraz BFF dało pozytywne impulsy rozwoju zarówno naszej spółce, jak i grupie bankowej, w której skład weszliśmy. BFF posiada długą tradycję i dostarcza najlepszych wzorów biznesowych. Prowadzi swoją działalność nie tylko we Włoszech, ale również w Hiszpanii i Portugalii. Dynamiczny rozwój jest czymś, co łączy grupę BFF z naszą spółką, która działa również na terenie Czech i Słowacji – podkreśla Krzysztof Kawalec, prezes zarządu Magellan S.A.

Proces integracji Magellana i BFF przebiega wielostopniowo i dotyczy różnych poziomów zarządzania korporacyjnego. Jego istotnym elementem jest współpraca obu podmiotów w zakresie analizy potencjału rynków i dzielenie się doświadczeniami w tym zakresie. Integracja dotyczy również kompetencji ludzi, pracujących w obu firmach, którzy biorą udział we wspólnych szkoleniach i warsztatach.

Ten rok pokazał, że współpraca między BFF i Magellanem przebiega intensywnie i układa się bardzo dobrze. Do tej pory udało nam się z powodzeniem zakończyć większość z przewidzianych rok temu procesów integracyjnych – mówi Massimiliano Belingheri, CEO BFF Banking Group.

Wszystkie wdrażane zmiany w zakresie zarządzania korporacyjnego mają przyczynić się nie tylko do utrzymania przez BFF i Magellana pozycji lidera w swoich segmentach rynku oraz dalszej ekspansji na rynki Europy Środkowej i Wschodniej. Massimiliano Belingheri podkreśla również ideowy wymiar działalności biznesowej prowadzonej przez firmę:

- Naszą misją jest upowszechnianie w pełni wiarygodnych i zupełnie transparentnych praktyk biznesowych. Takich, które respektują i wspierają nie tylko rozwój biznesowy firmy, ale też rozwój osobisty ludzi ją tworzących.

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-DobrzyńskaDyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2012 Copyrights by Grupa Magellan